Pedagogisch Werkplan

Locatie “D’n Bogerd” 2019

Algemeen

Stichting kinderopvang “Le Papillon” is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.“Le Papillon” heeft zich gevestigd in multifunctioneel centrum “D’n Bogerd” in Druten en in het Kulturhus “D’n Dulper” in Boven Leeuwen.

Dit pedagogisch werkplan is geschreven op de eerst genoemde vestiging; multifunctioneel centrum “D’n Bogerd” in Druten. Op deze locatie hebben wij 20 kindplaatsen.

Onze locatie “D’n Bogerd” beschikt over een modern ingerichte locatie.

De locatie beschikt over een eigen buitenspeelplaats bij de locatie en een naastliggende speeltuin. De locatie bestaat uit een kindvriendelijke ruimte, die volledig ingericht zijn op het leeftijdsniveau van de kinderen. Zo zijn er een poppenhoek, een knutselruimte, een computerhoek, een groot speelhuis, een relaxruimte, een gamecube en zijn er zitruimtes op gezamenlijk te lunchen of te zitten tijdens het eet- en drinkmoment na schooltijd. De centrale ruimte is onderverdeeld in twee segmenten waar zich leeftijdsgroep 1 en leeftijdsgroep 2 bevinden.

Het kind wordt na schooltijd opgehaald door een bekende leidster en/ of door een door “Le Papillon”  ingehuurd vervoersbedrijf. De voertaal binnen “Le Papillon”  is Nederlands.

Kinderopvang “Le Papillon” ’ heeft een naam opgebouwd als een betrouwbare organisatie die niet alleen oog heeft voor de vrijetijdsbesteding na een intensieve schooldag, maar ook zorg draagt voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

Doelstelling

Stichting kinderopvang “Le Papillon” stelt zich ten doel te voorzien in de behoefte aan professionele kinderopvang van hoge kwaliteit. Samen met de ouders/ verzorgers zorgen de leidsters ervoor dat het kind niet alleen een fijne, maar ook leerzame tijd kan hebben.

Openingstijden op locatie “D’n Bogerd”

Kinderopvang “Le Papillon”  in “D’n Bogerd” is de hele week geopend.

Wij hanteren de volgende openingstijden:

Maandag                                                            14.00 u -18.30 u

Dinsdag                                                             14.00 u -18.30 u

Woensdag                                                          Openstelling bij voldoende aanbod.

Donderdag                                                          14.00 u -18.30 u

Vrijdag                                                              07.00 u -18.30 u

Op alle dagen VSO vanaf 07.00u.

In alle vakanties geopend van 07.00u tot 18.30u.

Bereikbaarheid:

Tijdens openingstijden van onze locatie op telefoonnummer: 0487-517911

Buiten onze openingstijden zijn wij te bereiken op telefoonnummer 0487-572085

Dit is het nummer van de administratie en kunt U ook een bericht inspreken die altijd verwerkt wordt en waar nodig gecommuniceerd wordt.

U kunt ons ook mailen op het volgende mailadres lepapillon@upcmail.nl

Haaltijden

Om de rust en structuur zoveel mogelijk te waarborgen op de groepen streven wij ernaar dat de kinderen tussen KINDEROPVANG LE PAPILLON

17.00 en 18.30 uur opgehaald worden.

Indien het voor ouders niet haalbaar is om voor 18.00 uur aanwezig te zijn op de locatie, is er de mogelijkheid het kind kan dan op de locatie blijven tot uiterlijk 18.30 uur. Het ophalen gebeurt bij de hoofdingang van

“Le Papillon” in “D’n Bogerd”. Uiteraard kan het kind in overleg ook eerder opgehaald worden.

Let op! Het is van belang dat door de ouders tijdig doorgegeven wordt wanneer het kind door een derde opgehaald wordt. Dit is nodig om de veiligheid van het kind te waarborgen en te voorkomen dat zowel “Le Papillon” als de ouders voor verrassingen komen te staan.  Indien dit niet is doorgegeven wordt ten allen tijde een ouders gebeld om toestemming te vragen.

Vakanties

Voor ouders die bij kinderopvang “Le Papillon” een contract standaard plus hebben afgesloten geldt dat hun kind(eren) ook op studiedagen en in de schoolvakanties bij ons terecht kunnen.

Voor de studiedagen en vakantiedagen die op vast afgenomen dagen vallen, worden voor ouders die dit pakket hebben geen extra kosten in rekening gebracht.

Voor ouders die bij kinderopvang “Le Papillon” een contract exclusief vakanties hebben afgesloten is er de mogelijkheid om tegen extra tarief opvang aan te vragen voor in de vakanties en/of de studiedagen.  Of plaatsing mogelijk is hangt af van het aantal kinderen dat op de gevraagde dag naar kinderopvang “Le Papillon” komen.

Deze kinderen kunnen dus alleen geplaatst worden als het kindaantal het toelaat.

Wij zijn op studiedagen en in de vakanties de hele dag open als er 4 of meer kinderen naar de opvang komen.

Alle kinderen van kinderopvang “Le Papillon” worden dan opgevangen op onze locatie in “D’n Bogerd”. Dus ook de kinderen van kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Dulper”.

Graag zien we dat u uw kinderen s’ morgens tussen 07.00 en 9.00 uur bij ons brengt. Dan kunnen we vanaf 9.00 uur met het geplande programma beginnen.

Het ophalen van kinderen die alleen s’ morgens bij ons verblijven vindt plaats om 13.00 uur. Brengt u uw kind alleen voor de middag, dan verwachten wij u tussen 13.00 en 13.30 uur.

Indien het voor ouders niet haalbaar is om hun kind op deze tijden te brengen en/of te halen dan weten wij dit graag van te voren zodat wij daar rekening mee kunnen houden in ons dagprogramma.

Groepsindeling en dagstructuur op locatie “D’n Bogerd”

Kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Bogerd” werkt met twee leeftijdsgroepen in 1 basisgroep : groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 8 met uitzondering van de woensdag en vrijdag en in de vakantiedagen (toelichting volgt later)

Wij kiezen ervoor om met de basisgroep te werken in twee verschillende segmenten in 1 ruimte, omdat wij de kinderen op deze manier een opvangplek kunnen bieden die afgestemd op hun leeftijd- en ontwikkelingsniveau onder leiding van voor hen vertrouwde leidsters.

Ook reduceren we hiermee de kans op gevaarlijke situaties als een te volle ruimte en gevaarlijke materialen.

Op woensdag worden de kinderen ( bij voldoende aanbod)  vanaf 12.00 uur opgevangen op onze locatie de Bogerd.

Als alle kinderen binnen zijn wordt er gezamenlijk geluncht van 12.30 tot 13.30 uur. De kinderen nemen zelf een boterham mee en wij verzorgen het drinken. Na de lunch mogen de kinderen tussen 13.30 en 15.00 uur vrij spelen. Het vrij spelen houdt in dat de kinderen zelfstandig kunnen kiezen uit verschillende spellen en materialen, de computerhoek of uit een activiteit die aangeboden wordt vanuit het activiteitenschema. In de computerhoek wordt gebruikt gemaakt van een inschrijfrooster zodat de kinderen niet langer dan 25 minuten achter de computer kunnen zitten. Tussen 15.00 en 15.30 uur wordt er dan gezamenlijk fruit of koekjes gegeten en wat gedronken. Ook kunnen kinderen op woensdag en vrijdag om 15.00 uur opgehaald worden.

Tussen 15.30 en 17.30 uur mogen de kinderen dan weer vrij kiezen. Wij streven erna om elke middag met de kinderen naar buiten te gaan echter de  kinderen zelf  hebben hierin wel een keuze Op de woensdagmiddag gaan alle kinderen minimaal 1 keer naar buiten als het weer dit toelaat omdat dit een lange middag is.  Dit gebeurt dan in één van de twee momenten dat de kinderen vrij mogen kiezen. Als de kinderen naar buiten gaan gebeurt dit op woensdagmiddag altijd onder begeleiding van de leidster. Mede daarom gaan op de woensdagmiddag ook altijd alle kinderen mee naar buiten. Tussen 17.00 uur en 18.30 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders. Vanaf 17.30 uur wordt de tv aangezet en mogen de kinderen tv kijken. Op deze manier is het voor zowel de kinderen als de leidster een rustig moment waarop de overdracht naar de ouders toe plaats kan vinden.

Op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen vanaf 14.30 uur opgevangen op kinderopvang “Le Papillon” in “d’n Bogerd”. Tussen 15.00 uur en 15.45 uur komen dan de rest van de kinderen naar onze opvang vanaf school. Er zijn kinderen die zelfstandig naar onze opvang komen, er zijn kinderen die door een of meerdere leidsters van “Le Papillon” opgehaald worden en er zijn kinderen die door de taxi van het door ons ingehuurde taxibedrijf opgehaald worden van school.

De kinderen worden bij binnenkomst gelijk in hun eigen leeftijdsgroep opgevangen. Er is dan tot 15.45 uur tijd om fijn vrij te spelen en te acclimatiseren na een intensieve schooldag.

Om 16.00 uur wordt er in de kleutergroep, de middenbouwgroep/  bovenbouwgroep gezamenlijk in de eigen leeftijdsgroep gegeten en gedronken.

Er is een flexibele indeling van de leeftijdsgroepen, omdat er ook gekeken wordt naar het ontwikkelingsniveau van het kind.

Wij hanteren een open-deurenbeleid, dat wil zeggen dat de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen van en naar de andere ruimtes kunnen gaan en daar met een ander kind kunnen spelen of gebruik kunnen maken van de aanwezige materialen. De kinderen verlaten hun eigen ruimte als zij bijvoorbeeld met een vriendje of vriendinnetje in de andere ruimte willen spelen. Ook mogen de kinderen hun eigen ruimte verlaten als zij met andere materialen uit de andere basisgroep ruimte willen spelen.

Dit gaat wel gepaard met bepaalde regels. Het moment dat de kinderen de eigen leeftijdsgroep mogen verlaten is tussen  16.15 en 17.00 uur. Binnen deze tijd mogen de kinderen vrij activiteiten kiezen. Tijdens het eet- en drinkmoment bevinden alle kinderen zich in de eigen leeftijdsgroep zodat ze met hun eigen basisgroep gezamenlijk kunnen eten en drinken. Als de kinderen gaan buitenspelen gaan zij samen met hun eigen leeftijdsgroep naar buiten zodat de leidsters een goed overzicht kunnen houden over hun eigen groep. Ook is er de mogelijkheid om als er kinderen binnen willen blijven met meerdere leeftijdsgroepen buiten te spelen. Daarnaast mogen de kinderen niet met alle materialen uit de andere ruimte spelen. Sommige materialen zijn ingedeeld op leeftijd. Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen met materialen spelen die voor oudere kinderen bedoeld zijn en op deze manier geen succeservaring op kunnen doen.

Activiteiten waarbij kinderen de eigen leeftijdsgroep mogen verlaten zijn: met een groepje (samen met begeleiding voor de kinderen t/m de middenbouw en onder toezicht voor de bovenbouw kinderen)  naar de bieb die zich in “d’n Bogerd” bevindt, op de buitenspeelplaats voetballen (maximaal 4 kinderen m.u.v. de kleuters). Als kinderen de eigen ruimte willen verlaten moeten zij altijd eerst toestemming aan de leidster van zijn of haar basisgroep vragen zodat zij weet waar de kinderen zich bevinden en zodat zij aan kan geven of het mogelijk is om van ruimte te wisselen.

Tussen 17.00 uur en 18.30 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders. Tussen 17.00 en 18.30 bevinden de kinderen zich dan ook in hun eigen basisgroep zodat de leidsters een goed overzicht kunnen houden van welke kinderen al zijn opgehaald door de ouders en welke nog niet. Ook kan er dan gemakkelijker overdracht plaatsvinden tussen de leidsters en de ouders.

Op elke basisgroep staan vaste leidsters. Zo hebben de kinderen een vast aanspreekpunt op de opvang en hebben de leidsters een goed beeld en overzicht van de kinderen en de ouders van hun groep. Ook schrijven zij de dagelijkse gebeurtenissen en bijzonderheden regelmatig in het overdrachtschriftje.

De hoofdleidster is in de centrale ruimte en houdt het overzicht over alle groepen. Ook is zij het aanspreekpunt voor de andere leidsters. De overdracht naar ouders gebeurt zoveel mogelijk door de leidster(s) van de betreffende basisgroep.

Wij hanteren de volgende regels over de leidsterbezetting in relatie met het kind aantal.  Deze regels zijn opgesteld volgens de Wet Kinderopvang.

Bij een basisgroep in de leeftijd van 4 tot 12 jaar staat er 1 leidster op 10 kinderen.

Wij werken met 1 basisgroep in de centrale ruimte die verdeeld is in twee segmenten en twee leeftijdsgroepen.

Leeftijdsgroep 1: 4 t/m  7  jaar maximale groepsgrootte: 10 kinderen

Leeftijdsgroep 2: 8 t/m 12 jaar maximale groepsgrootte: 10 kinderen

De aanwezige kinderen worden op woensdag, vrijdag, tijdens de VSO, in de schoolvakanties, en op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.30 uur, opgevangen in de centrale ruimte.

De kinderen van onze locatie in “D’n Dulper” worden, in de vakanties en op de hele dagopvang op vrijdag, ook op de locatie in “D’n Bogerd” opgevangen.

Op de woensdag en vrijdag wanneer er minder kinderen zijn proberen we zoveel mogelijk met  leeftijdsgroepen te werken zodat de activiteiten en het meubilair  afgestemd zijn op de desbetreffende leeftijdsgroep!

Ook In de vakanties wordt zoveel mogelijk in twee leeftijdsgroepen gewerkt.

Als er erg weinig kinderen zijn (minder dan 5) worden de leeftijdsgroepen samengevoegd tot één basisgroep in de centrale ruimte!

Tijdens vakanties en lange dagdelen dient het kind een eigen lunchtrommel mee te nemen. Voor drinken wordt gezorgd.

De groep wordt geleid door de op die dag aanwezige leidster(s). Er is altijd een achterwacht die gebeld kan worden in geval van calamiteiten. Zij zal binnen 5 minuten aanwezig zijn op de locatie.

Hele dag opvang op vrijdag

Kinderen van onze locaties “D’n Dulper en “D’n Bogerd” hebben op vrijdag de keuze uit de hele dag of de halve dag opvang. Kinderen die de hele dag naar de opvang komen worden op vrijdag opgevangen op onze locatie in “D’n Bogerd”. Kinderen van onze locatie “D’n Dulper”worden bij een halve middag opvang op vrijdag opgevangen op hun eigen locatie in “D’n Dulper”.

Tijdens de vrijdagopvang worden de kinderen in de centrale ruimte van kinderopvang “Le Papillon” in “d’n Bogerd” opgevangen. Tijdens de vrijdagopvang vangen wij alle kinderen op als één basisgroep maar met hierbinnen het streven van twee leeftijdsgroepen. Tijdens de hele dagopvang kunnen de kinderen vanaf 07.00 uur terecht bij onze opvang. Voor de kinderen is er dan de mogelijkheid om een boterham te nuttigen die van thuis is meegenomen.

Aan het begin van de dag worden dan rustige activiteiten ondernomen. Tot 8.30 uur is de televisie aan en mogen de kinderen tv kijken.

Tussen 8.30 en 10.00 uur is er de mogelijkheid om vrij te spelen. Het vrij spelen houdt in dat de kinderen zelfstandig kunnen kiezen uit verschillende spellen en materialen, de computerhoek of uit een activiteit die aangeboden wordt vanuit het activiteitenschema. In de computerhoek wordt gebruikt gemaakt van een inschrijfrooster zodat de kinderen niet langer dan 25 minuten achter de computer kunnen zitten.

Tussen 10.00 en 10.30 uur krijgen de kinderen fruit en wat te drinken.

Tussen 10.30 en 12.00 uur is er de mogelijkheid tot vrij spelen. Tijdens de hele dagopvang op vrijdag wordt er altijd met de kinderen naar buiten toe gegaan als het weer dit toelaat. Van 12.00 tot 12.30 uur mogen de kinderen tv kijken. Tussen 12.00 en 12.30 uur zijn er ook kinderen die vanaf school naar onze opvang komen. We wachten totdat ook deze kinderen op de opvang zijn alvorens we om 12.30 uur gaan lunchen. De kinderen nemen zelf een boterham mee en wij verzorgen het drinken. Na de lunch mogen de kinderen tussen 13.30 en 15.30 uur vrij spelen. Om 15.30 uur zijn er kinderen die een kort dagdeel naar de opvang komen vanaf school. Als deze kinderen op de opvang zijn gaan we met alle kinderen van 15.30 tot 16.00 uur gezamenlijk eten en drinken. De kinderen krijgen dan fruit of een koekje en wat te drinken van kinderopvang “Le Papillon”. Na het eten en drinken mogen de kinderen vrij spelen.

Tussen 17.00 uur en 18.30 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders. Na 17.30 uur gaat de televisie aan zodat dit zowel voor de kinderen als de ouders een rustig overdracht moment is.

Activiteiten

Op de locatie “D’n Bogerd” is voor alle leeftijden voldoende speelgoed en educatief materiaal aanwezig dat er op gericht is het kind uit te nodigen tot spel en sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Het kind kan zijn/vrije tijd naar eigen inzicht invullen.

Er kan hierbij onder andere gebruik gemaakt worden van een leeshoek, een poppenhoek, een verkleed- en hobbyruimte.

Daarnaast zijn er nog een computerafdeling, een TV-hoek, een tafelvoetbal- en een airhockey-spel, evenals een tafeltennistafel.

Op deze locatie kan er ook gebruik gemaakt worden van een buitenspeelplaats. En een naastliggende speeltuin.

Als de kinderen op de buitenspeelplaats spelen houden de leidsters de kinderen vanuit de ramen binnen in de gaten hoe de kinderen aan het spelen zijn of spelen buiten mee op de buitenspelplaats. Op deze manier wordt de veiligheid van de kinderen tijdens het buitenspelen en/of bewegen gewaarborgd. (voor verdere uitleg zie “Buitenspelen”).

Bij de naastliggende speeltuin mogen de oudere kinderen met toestemming van de ouders zelfstandig spelen!

De leidsters hebben vanaf de naastliggende speelplaats zicht op de speeltuin!

Op onze locatie in “D’n Bogerd” wordt regelmatig gebruik gemaakt van de bibliotheek die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Er wordt voorgelezen aan een groepje kinderen en zij krijgen zelf de gelegenheid om te lezen.

Er worden elke maand groepsactiviteiten georganiseerd die gebaseerd zijn op de grote thema’s zoals de seizoenen, de grote feesten etc.  Er wordt gewerkt vanuit een activiteitendraaiboek.  De activiteiten zijn aangepast op de verschillende ontwikkelingsniveaus en er wordt gebruik gemaakt van drama, muziek, beweging en handvaardigheid.

In de schoolvakanties worden leuke en spannende uitstapjes georganiseerd. De kosten voor deze uitstapjes zijn volledig voor rekening van “Le Papillon”.

Buitenspelen

Bij onze locatie in “D’n Bogerd” kunnen de kinderen elke dag op twee verschillen plaatsen buitenspelen.

De eerste speelplaats is onze aangrenzende (afgezet door een hekwerk) buitenspeelplaats. Deze wordt voornamelijk door de kleuters gebruikt of voor het voetballen in een klein clubje.

De tweede speelplaats is een niet aangrenzende speeltuin. Hier spelen voornamelijk de oudere kinderen of, op rustige dagen, de hele groep inclusief kleuters.

In ons buitenhok bij onze aangrenzende speelplaats hebben wij allemaal speelgoed ter beschikking. Te weten; fietsjes, stepjes, zandbakspullen, hoepels, springtouwen, paardentuigjes, een skelter, een  aquaplay-baan etc.. waarmee de kinderen zich kunnen vermaken.

De buitenspeelplaatsen worden ook ingezet als er een buitenactiviteit wordt georganiseerd.

Er is altijd een verdeling van de kinderen op de speelplaatsen qua leeftijd en/of groepsgrootte. Tevens is er altijd toezicht van de leidsters.

Ten slotte

 De directie alsmede alle leidsters van “Le Papillon” doen dagelijks hun uiterste best om een kwalitatief goede en verantwoordelijke kinderopvang te realiseren, te handhaven en te verbeteren.

Heeft u als ouder/ verzorger vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet om dit met de directie of de leidsters te bespreken.

KleinschaligKleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

Met leeftijdsgenootjesOnze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

ProfessioneelOnze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

Scherp geprijsdWij bieden de beste uurtarieven uit de regio!