Het inspectierapport ligt ter inzage op de locatie.