Kosten

TOESLAG 2016

Gaan uw kinderen in 2016 naar de BSO of dagopvang? Dan heeft u recht op een bijdrage van de belastingdienst voor kinderopvang. U kunt deze bijdrage aanvragen bij de belastingdienst.

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De wet doet er voor zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde wijze wordt geregeld.

De werkgevers en rijksoverheid dragen bij om de kosten voor kinderopvang samen te betalen.

De kinderopvangtoeslag is de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van kinderopvang. Kinderopvang toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner.

De rijksoverheid, de werkgevers en die van uw toeslagpartner moeten samen 1/3 van de totale kosten belastingvrij vergoeden. Zij zijn sinds 1 januari 2007 verplicht om mee te betalen aan de kosten.

Het aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag rekent automatisch het maandbedrag kinderopvangtoeslag uit die u krijgt van de rijksoverheid.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? En hoeveel kindertoeslag u gaat ontvangen? Doe dan eerst de proefberekening kinderopvangtoeslag. Dan weet u of het zin heeft om een aanvraag te doen.

Indien u in aanmerking komst voor kinderopvangtoeslag 2015, dan ontvangt u een beschikking voor een voorschotbedrag. De beschikking bevat naast het maandbedrag ook het jaarbedrag van de toeslag.